השף ללא גלוטן

מתכונים ללא גלוטן

אפליקציה חדשה שנועדה להקל על אנשים לשתף את המתכונים שלהם עם העולם, ולמצוא מתכונים שאנשים אחרים חולקים.

ללא גלוטן

תנאי השימוש באפליקציה

תקנון ותנאי שימוש לאפליקציית השף ללא גלוטן

  ברוכים הבאים לאתר ולדפי הפייסבוק הקשורים ל - "השף ללא גלוטן בכתובות:

 http://www.xn--6dbgjor.com ולקבוצות ועמודים שונים בפייסבוק, תחת הכותרת או התחילית "השף ללא גלוטן"

שם הדומיין הוא בעברית ולכן מוצג בצורה זו -  http://www.xn--6dbgjor.co

כל אלו יקראו יחד בקיצור 'האתר' או 'השף ללא גלוטן'. בכל מקום בו מצוין 'האתר' או 'השף ללא גלוטן' הכוונה היא גם לצוות האתר, עובדיו, מנהליו, בעליו, לעמותה ולכל צד קשור על פי העניין.

האתר הינה זירה וירטואלית שיתופית בתחום הבישול והאפייה עבור קהילת השף ללא גלוטן. האתר הוקם על מנת להעניק כלי שיתוף וקבלת תכנים אותנטיים מהמטבח הפרטי ובכדי לשפר את החוויה של כל המשתמשים בתחום זה. האתר מכיל מידע רב הכולל מתכוני בישול ואפיה, מוצרים ושירותים מעולם הבישול, המזון והמשקאות. הכל במטרה להעניק למשתמשים בו את האפשרות לנהל, לשתף, להרכיב, לשפר ולשדרג מתכונים. האתר מספק לגולשים בו מגוון אפשרויות לניהול מתכונים, העלאת מתכונים אישיים, עיון במתכונים המופעים באתר (אשר הועלו על ידי האתר או מי מטעמו או על ידי הגולשים עצמם), יצירת מאגר מתכונים בהתאמה אישית שיורכב מהמתכונים באתר וממתכונים שיועלו ע"י המשתמשים עצמם, רכישת מוצרים למטבח, רשימת יעדים לרכישת מוצרים, עיון במאמרים מתחום הבישול ומעולם המזון והוספת תגובות, חוות דעת וטיפים מטעם הגולשים. במסגרת השימוש באתר ניתנים למשתמשים האפשרות להשתמש במגוון השירותים הקיימים בו לרבות במנוע חיפוש מתקדם לאיתור תכנים. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי המתכונים באתר יהיו כשרים או יעמדו בתקנים דתיים כלשהם.

ייתכן וננצל את הכוח של האתר על מנת להוזיל עלויות ולקבל הצעות מיוחדות ומשתלמות מספקים של מוצרים שונים. האתר משמש כאתר מכירות (לרבות מכירות קבוצתיות, ירידי מכירה פרונטלית והצעת שוברי הטבות וקופונים). עם זאת האתר פועל כגוף מתווך בין יצרנים ומשווקים שונים ובין הגולשים. האתר או מי מטעמו אינם מעורבים בתהליך ייצור, ייבוא, משלוח ואספקת המוצרים השונים המפורסמים באתר. בכל הקשור לתקינות המוצרים, לשימוש בהם ולתנאי האחריות (אם חלה) יש לפנות ישירות לספק או ליבואן (ולא לבעלי האתר).

מבוא

 1. הגולשים (שייקראו להלן גם המשתמש) מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ותנאי שימוש אלה על כל סעיפיהם (שיקראו יחד להלן: התקנון) טרם השימוש האתר. גלישה ושימוש באתר (בכל אמצעי קצה, מקוון ושאינו כזה) מבטאת הסכמה בלתי מסויגת לכל הוראות התקנון.
 2. האתר מעניק למשתמשים רישיון שימוש אישי באתר ובתכנים המוצגים בו באופן רגיל (לרבות הזנת פרטים ומידע וקבלת מידע והדפסתו) בכפוף להסכמה ולעמידה בכל תנאי תקנון זה.
 3. נוסף על כך, בעת הרשמה לאתר המשתמש נדרשת לסמן את התיבה המתאימה לצד הכיתוב 'קראתי ואני מקבלת את תנאי השימוש באתר' לאחר שפעלה בהתאם להצהרתה זו. רק לאחר מכן המשתמש תקיש על כפתור 'הרשמה'.
 4. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 5. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה. יודגש כי התקנון יהווה בסיס לכל התדיינות משפטית או אחרת בעניין השימוש באתר.
 6. מערכת היחסים בין הגולשים ובין האתר, בעליו, מנהליו ועובדיו (כולם יחד להלן: 'צוות האתר' או 'האתר') מוסדרת רק על פי תקנון זה בכפוף לדין. התנאים בתקנון חלים על השימוש באתר ובכל התכנים הכלולים בו בעזרת כל מכשיר (מחשב אישי, מחשב נייד, טלפון חכם וכו') ובאמצעות כל רשת תקשורת מקוונת (או שאינה כזו).
 7. תקנון זה יחול גם על תכנים שיפורסמו ע"י האתר באתרים אחרים במרשתת או בדוא"ל ובפרט ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, וואטסאפ, ואינסטגרם.
 8. התקנון ומי מסעיפיו עשוי להשתנות מזמן לזמן על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר. על המשתמש לבדוק, להכיר ולאשר את תנאי התקנון העדכניים בכל עת כפי שיפורסמו באתר. תקנון זה, או כל גרסה עתידית שלו, יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר. תאריך עדכון אחרון: 15 בפברואר 2021.
 9. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.

השימוש באתר

 1. חל איסור חמור לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין או לתקנת הציבור.
 2. משתמש אשר נדרש למסור פרטים לגבי זהותו מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ועדכניים. מובן שמשתמש לא יתחזה לאחר או יספק לאתר מידע חלקי, שגוי או שקרי.
 3. חלק משירותי האתר יינתנו בכפוף למסירת פרטי התקשרות וזיהוי. המשתמש אינו חייב למסור מידע זה אך יתכן שאי מסירת המידע תגביל את הגישה לשירותי ולתכני האתר.
 4. השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא אינו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא הימנעי משימוש ב האתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע"י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה אלא לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או על פי מינוי או מיופה הכוח כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 לפי העניין (להלן בקיצור: הנציגה) בתנאיי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג לשימוש באתר על פי תקנון זה. כל פעילות שתבוצע באתר ע"י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות.
 5. הקניין הרוחני באתר בתכניו ובשירותיו (לרבות עיצובים, תמונות, סמלילים, מלל, וכל סימן מסחר או תוכן שיש בו זכות יוצרים מסוג כלשהו) נמצא בבעלות האתר או בבעלות צדדים שלישיים. שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמש כל זכות בקניין הרוחני שקשור בהם. שימוש בקניין הרוחני שמצוי באתר אסור לחלוטין, אלא לאחר קבלת אישור מפורש בכתב מבעלי האתר.
 6. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות או דומות להן:
 7. להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.
 8. ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר.
 9. להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה-URL של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על מנת לאפשר, לעכב או למנוע גישה כזו. הדבר אמור בפרט ביחס לעמודים אשר הגישה אליהם כרוכה בתשלום.
 10. לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.
 11. לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתקנון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות האתר.
 12. לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.
 13. למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר שלא במסגרת שימוש פרטי סביר לצרכים אישיים ופרטיים בלבד.
 14. לפרסם באתר פרסום בעל אופי פוגעני, מיני, פרובוקטיבי (לרבות מתכונים בצורת איברי גוף מוצנעים), מאיים, שיש בו בכדי להטעות, שיש בו משום תועבה, לשון הרע או פגיעה בפרטיות של אדם או שהוא בעל אופי בלתי הולם. בתוך כך להעלות לאתר מידע העלול לזהות משתמש אחר שלא ברצונו או בניגוד לדין.
 15. לפרסם במקום כלשהו, במרשתת ובכלל, פרסום כוזב, לא מדויק, משמיץ, משפיל או שיש בו משום לשון הרע כלפי האתר או צוות האתר.
 16. לפרסם באתר חומר בעל אופי פרסומי או מסחרי ללא רשות מפורשת בכתב מצוות האתר.
 17. השימוש באתר לא מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר למעט זכות שימוש. הבעלות באתר ובתכניו יוותרו בכל מקרה בבעלות האתר או מי מטעמו לרבות זכויות היוצרים בהם. רכישת זכות שימוש בתכנים ובשירותים אחרים באתר ושימוש בהם תעשה אלא על פי הקבוע בתקנון זה ובכפוף לקבלת אישור בכתב מהאתר
 18. על אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל להודיע על כך מיד לאתר על יד פנייה לכתובת הדוא"ל: CHEF.GLU10@GMAIL.COM או באמצעות טופס 'צור קשר' שבאתר. צוות האתר ראשי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר (לרבות ביטול או מניעת עסקה עם האתר) בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל, אם לאו. הכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר.
 19. צוות האתר עושה מאמצים בכדי להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר אנו נוקטים צעדים להבטיח שהאתר נקיים מווירוסים, נוזקות, רוגלות, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו.
 20. צוות האתר עושה מאמצים על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל זמן. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל, בין בשל תקלה שאינה תלוי בצוות האתר ובין בשל פעולת תחזוקה מתוכננת, למשל. האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של האתר או עקב אי זמינות של תכנים ושירותים הנכללים בו.
 21. השימוש באתר הוא באחריות המשתמש בלבד. צוות האתר עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. כמו כן יתכן שיוצגו באתר פריטים ומוצרים שאינם במלאי האתר.
 22. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנים ואת השירותים הניתנים בו על פי שיקול דעתו הבלעדי. בתוך כך שמורה לאתר הזכות לבטל או לשנות מחירי מוצרים או תנאי מבצעי הנחות וקידום מכירות. לא תימסר על כך הודעה מראש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך.
 23. האתר ראשי למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר מידע זה.
 24. תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.

רכישה והזמנת מוצרים באתר

 1. האתר הנ”ל מביא קישורים מאתרי צד שלישי הקשורים לעולם המטבח ומוצריו, בכל בעיה נוכל לנסות לעזור אך אין אנו אחראים על המוצרים או מוכרים אותם באופן ישיר – טענות על איכות או בעיות צריכות להיות מופנות לאתר ממנו בוצעה הרכישה – אנו עושים כל שביכולתנו לסנן אתרים ומוצרים באיכות לא ידועה.
 2. ניתן לפנות אלינו על מנת שנפסיק את הפרסום או לעזור בפתיחת מחלוקת. ע”פ תקנון המכירה של עלי אקספרס, איביי, אמאזון, גרופון ואתרים נוספים שלפעמים אנחנו מפרסמים.
 3. חל איסור על מכירת מוצרים לא מקוריים או ללא אישור משווק רשמי של המוצר, האתרים מודעים לזה ובאחריותם לעמוד בתקנון זה.
 4. קניה מהלינקים המופיעים אצלנו ושימוש בדפים ו/או בקבוצה(בפייסבוק) ו/או באתר מהווים הסכמה למה שנרשם לעיל.

תוכן גולשים

 1. האתר מאפשר למשתמשים להעלות, לפרסם ולהציג תכנים שונים כדוגמת מתכונים, ביקורות, דירוגים, חוות דעת, טיפים וכו' (להלן: תוכן גולשים). הליך העלאת תוכן גולשות מתבצע לרוב בצורה אוטומטית ללא מעורבות צוות האתר. צוות האתר לא מסוגל לעמוד בכל רגע נתון על טיבו, מהותו, חוקיותו ונכונותו של כל תוכן גולשים המועלה לאתר. על כן האתר איננו אחראי לתוכן גולשים המוצג באתר ולמשתמשים לא תהיה כל תביעה בגין נזק שנגרם כתוצאה מתוכן גולשים או מהסתמכות עליו.
 2. גולש או מי מטעמו אשר מעלה לאתר תוכן גולשים יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה או נזק שינבעו מתוכן זה ומשימוש בו על ידי אחרים.
 3. כל משתמש באתר מתחייבת שלא להעלות תוכן גולשים בניגוד להוראות תקנון זה. משלוח חומרים ותכנים לאתר מהווה אישור לכך שכל זכויות היוצרים בהם מצויות בבעלות המשתמש וכי הדבר נעשה בהתאם לכל דין. משלוח תכנים לאתר (לרבות מתכונים) הוא בבחינת העברה לאתר של כל זכות יוצרים כלכלית בתכנים אלו ומחילה (כלפי האתר וכלפי כולי עלמא) על זכות היוצרים המוסרית בהם. האתר יורשה לעשות בתכנים אלו כבשלו- שימוש מסחרי, פרסומי ואחר בכל מקום ובכל עת לרבות להעבירם לצד ג' על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 4. יובהר כי האמור מתייחס לכלל האתרים הקשורים ב'השף ללא גלוטן' לרבות ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק ואינסטגרם. האתר שומר על זכותו לפרסם כל תוכן וחומר שמועלה ע"י גולש בכל אתרי ועמודי 'השף ללא גלוטן' במרשתת ובפרט ברשת הפייסבוק.
 5. אין במשלוח תוכן גולשים לאתר ואין בפרסומו משום התחייבות של האתר שתכנים אלו יפרסמו או יוסיפו להתפרסם.
 6. משתמש רשאי לבקש מהאתר להסיר ו/או לערוך מתכונים ו/או תכנים אחרים והאתר יתייחס לבקשה זאת ע״פ שיקול דעתו הבלעדית ויהיה רשאי לסרב להסרה ו/או לעריכה של תכנים שהועלו לאתר ואשר לדעתו פוגעים בזכויות האתר במתכונים או בתכנים בעת שהוענקו לאתר בעת פרסומם לראשונה באתר. למען הסר ספק אין בעריכת או בהסרת תכנים שהועלו לאתר בכדי לפגוע בהעברת זכויות היוצרים לאתר (העברה שבוצעה עם המשלוח הראשוני של התכנים לאתר, כאמור לעיל).
 7. חלק מתכני האתר (ובהם תוכן גולשים) עשויים להיות ניתנים לדירוג או חשופים לתגובות ולהערות משתמשים אחרים. צוות האתר לא מפקח על דירוגים ותכנים אלו, הם לא משקפים את דעת האתר ולא תשמע כל טענה כנגד האתר ביחס אליהם. עם זאת, במקרה בו נתקלת בתכנים לא ראויים אנא הודיעי לנו על כך.
 8. מובן שהאתר רשאי להסיר או למנוע פרסום של תכנים גסים ולא נאותים (לא כל שכן כאלו שיש בהם משום עבירה על החוק) או כאלה שעומדים בניגוד לרוח ולמטרות האתר. הדבר יעשה על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר ולא תשמע כל טענה בשל כך. האחריות הבלעדית על תוכן גולשים היא של המשתמש אשר מסרה אותו לפרסום.

פרסומות, יישומים, עוגיות וקישורים חיצוניים

 1. שימוש באתר מהווה הסכמה להכללת נתוניה האישיים של המשתמש במאגר המידע של האתר.
 2. רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא"ל ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר.
 3. בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח לאתר דרך לשונית 'צור קשר'.
 4. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הסרה בכתובת הדוא"ל של האתר.
 5. עם כניסתך לאתר נשלחת ‘עוגייה’ (Cookie) למחשב שלך המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. האתר משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 6. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.
 7. יתכן שמוצגות באתר פרסומות למוצרים ושירותים שונים המוצעים ע"י גורמים חיצוניים לאתר. לאתר אין כל נגיעה למוצרים ושירותים אלו ומובן שאין באפשרות האתר לעמוד על טיבם ומהותם. אין בפרסומם משום הבעת עמדה, עידוד או המלצה של האתר לגביהם. מוצרים ושירותים אלו וכל הקשור ברכישתם ובשימוש בהם הם באחריות המפרסם בלבד.
 8. האתר עשוי לאפשר למפרסמים להעלות ולפרסם מאמרים שיווקיים מטעמם. יובהר כי מתכונים ומאמרים אלה יתכן ויכילו מידע פרסומי וכל הסתמכות עליהם נעשית על שיקול דעתו הבלעדית של המשתמש.
 9. האתר מציע קופונים ושוברי קנייה להדפסה או להורדה לשימוש המשתמשות. בנוסף האתר מארגן ירידי מכירה פרונטלית. השימוש בהם הוא על אחריות המשתמש בלבד ולא תשמע כל טענה כנגד האתר לגביהם.
 10. באתר מופעלים, בין היתר, מנוע חיפוש מתקדם לאיתור תכנים מהאתר לרבות 'מתכונים ממומנים' אשר דינם כדין פרסומת; פרסומות למגוון מוצרים ושירותים מסחריים וקישורים לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי מכירות ואתרי ספקים המציעים למשתמשים מוצרים או שירותים באמצעות קופונים והטבות. האתר אינו מתחייב לציין באתר את מלא פרטי הצדדים כאמור, אינו מתחייב כי המידע יהיה מלא ומעודכן ואינו מתחייב לאמתותו או למהימנותו. האתר לא יישא בכל אחריות הנוגעת לשירותים או למוצרים אשר יוצעו על ידי צדדיים שלישיים בפרסומות או בכתבות יחסי ציבור באתר.
 11. לאתר אין כל אחריות או קשר להצעות למכירה וקניה מטעם צדדים שלישיים, לרבות בין המשתמשים לבין עצמן. האתר לא יהיה אחראי למצגים, התחייבויות, הצעות למתן או לקבלת שירות או נכס ולכל נזק כספי או אחר הנובע מהסתמכות על אלה.
 12. רכישת קופונים ושוברי קנייה תבוצע ישירות מול בית העסק ולא באמצעות העברת כספים לאתר. על כן האתר אינו צד בעסקה לרכישת קופונים ושוברי קנייה שמוצעים באתר.
 13. האתר אינו ערב לכדאיות השימוש בקופונים ובשוברי הקנייה וההצעות בירידי מכירה פרונטלית. מחיר המחירון שמצוין בהם נמסר ע"י הספק ולא נבדק ע"י האתר. על כל משתמש לבדוק את התנאים והמגבלות המסחריים של כל קופון או שובר קנייה, לרבות שיעור ההנחה, תקופת השימוש, המועד בו פג תוקפו, אפשרות לכפל הנחות, תנאי האספקה וכיוצא בזה. כמו ייתכן והמשתמש יידרש להציג שובר מקורי או מודפס בעת מימושו בבית העסק והדבר יהיה באחריותו הבלעדית.
 14. האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים (hyperlinks), בין אם כפרסומת, בין אם לאו. האתר לא אחראי לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידו (לרבות בדבר תוכנם או אבטחתם). באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע או ביצוע רכישות בהם) הוא באחריות המשתמשת בלבד.

פרטיות

 1. הנתונים והמידע שימסרו על ידי משתמשי האתר ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר על ידי כל משתמש יישמרו במאגר המידע של האתר לצורך הספקת שירותי האתר. מידע זה לא יימסר לצד שלישי שלא ברשות המשתמש. למעט במכירה הקבוצתית, פרטי ההזמנה יועברו לספק / ליבואן על מנת לספק את הסחורה ללא פרטי אשראי.
 2. אף על פי כן האתר יהיה רשאי להעביר לצד שלישי נתונים ומידע שנמסרו על ידי משתמש ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר במקרה שיתקבל צו שיפוטי בעניין או במקרה של טענה, דרישה, מחלוקת וכיוצא בזה בין משתמש לאתר, במסגרת הליכים משפטיים ואחרת. הכל על פי הנדרש ובהתאם לדין.
 3. בנוסף לכך האתר שומר על זכותו לאסוף, להעביר ולעשות שימוש במידע סטטיסטי שיימסר ע"י משתמשי האתר או ייאסף במהלך הגלישה באתר כל עוד אין במידע בכדי לזהותה באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה-IPמועדי שימוש וכולי.

הפרת התקנון

 1. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר, עובדיו, בעליו וכל גורם מטעמם או צד ג' בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו. כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 2. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.

יישוב סכסוכים

 1. המשתמש והאתר מסכימים לנסות ליישב כל מחלוקת ביניהם בדבר השימוש באתר ובדבר הוראות תקנון זה בדין ודברים ישיר ברוח טובה ונפש חפצה.
 2. אם לא יעלה בידי הצדדים לפתור את המחלוקות ביניהם בצורה ישירה תופנה המחלוקת לבוררות. הבורר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע בהסכמה בין הצדדים.
 3. הבוררות תתקיים בעיר אשקלון. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים ולא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים. עם זאת הבורר יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי ויהיה חייב בנימוק החלטותיו.
 4. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה לתניית בוררות זו מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968.
 5. מיד עם תחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים, לבעלי העניין בצדדים ולגופים קשורים בצדדים, ככל שישנם. לאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעלת סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.
 6. במקרה בו האתר יתבע על ידי צד שלישי בכל הליך משפטי שהוא הנובע מכל מעשה או מחדל של משתמש, האתר ראשי לצרף את המשתמש כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה לתניית הבוררות לעיל.

ברירת הדין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. השימוש באתר אינטרנט אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתקנון זה.
 3. במקרה בו מי מסעיפי תקנון זה יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על שאר חלקי תקנון זה.
 4. כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיו (בהתאם לתקנון זה ובכלל), למעט במקרה הפרטי בו בוצעו.
 5. כתובת המשתמש היא כפי שהוזנה אלקטרונית או נמסרה טלפונית לאתר. כל הודעה שתישלח לכתובות אלה בדואר רשום תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני כעבור שבוע מעת שנשלחה.
 6. המשתמש מוזמנן לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים בתקנון זה. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין התקנון בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמש לתנאיו ולתוכנו. ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון, דרך טופס 'צור קשר' באתר או בדוא"ל האתר.
 7. צוות האתר יענה לפנייתך לרוב בתוך 24 שעות מבוקר יום העסקים שלאחר משלוח הפנייה. הודעות אלקטרוניות שנשלחו לאתר יחשבו כאילו התקבלו אצלו ביום העסקים העוקב ליום שליחתן.

האתר רשום בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וגם נשים מוזמנות להירשם ולגלוש באתר.